Waarom Univertaal?

  • Beëdigd vertaalbureau
  • Grondige kwaliteitsbewaking
  • Wetenschappelijke achtergrond
  • Ervaring – sinds 1994
  • Spoedopdrachten mogelijk

Uitgelicht:

Beëdigd vertalers zijn professionals. Ze zijn beter geschoold, nemen hun vak serieus en denken met u mee. Daarom werkt Univertaal met ze samen.

Beëdigd vertalers

Univertaal is het vertaalbureau van een beëdigd vertaler Engels. Lang niet alle vertalingen van Univertaal moeten beëdigd worden. Toch werkt Univertaal uitsluitend samen met beëdigd vertalers. Want het zijn de professionals die het verschil maken. Ook in de vertaalwereld.

Opleiding, professionalisering en geheimhouding

Van alle vertalers in de vertaalwereld zijn beëdigd vertalers de geschoolde vertalers die zich blijven scholen. En dat komt naar voren in ons werk, in onze aanpak, eigenlijk in alles. Daarom werkt Univertaal graag met hen samen. Maar bovenal hebben beëdigd vertalers een wettelijke geheimhoudingsplicht.
Beëdigd vertalers staan tegenwoordig ingeschreven in een register van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij zijn immers de geautoriseerde vertalers. Daarvoor moeten we voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo moeten we een beroepsopleiding tot vertaler hebben gevolgd – en daarna blijven scholen. Wie, net als Univertaal, professionalisering belangrijk vindt en er toch al mee bezig was, mag zich beëdigd vertaler noemen en is daarmee geautoriseerd om officiële documenten en bewijsstukken te vertalen. De anderen mogen de titel niet meer voeren of leggen vanwege de eisen de eed niet af.

Professionele ervaring

Een andere kwaliteitseis is, dat beëdigd vertalers professionele vertaalervaring blijven opdoen. We moeten een minimum aantal betaalde vertaalopdrachten uitvoeren. De nieuwe wet is daar heel duidelijk over: wie die ervaring niet kan aantonen – en bij wijze van hobby af en toe iets vertaalt of niet regelmatig in opdracht van een ander werkt – is geen beëdigd vertaler (meer) en dus ook niet geautoriseerd.

Niet duurder

Laten we het voor de zekerheid maar vermelden: beëdigd vertalers zijn niet duurder dan niet-beëdigde vertalers – ondanks alle kosten die de scholing met zich meebrengt. Vanzelfsprekend is een beëdigde vertaling iets duurder dan een ‘gewone’ vertaling, maar voor een gewone vertaling hanteert een beëdigd vertaler een marktconform tarief als alle anderen.

Handig

De samenwerking met beëdigd vertalers blijkt in de praktijk ook erg handig: elke gewone vertaling kan alsnog beëdigd (gewaarmerkt) worden als de vertaling tóch als formeel bewijsstuk moet dienen en het dus een beëdigde vertaling had moeten zijn. Als wij niet beëdigd waren, zou u in zo’n geval de vertaling elders nog een keer moeten laten maken.