U kunt erop vertrouwen dat uw documenten in goede handen zijn bij Univertaal. Wij beschouwen elke opdracht als vertrouwelijk. Maar u hoeft ons niet op onze blauwe ogen te geloven. Wij hebben namelijk een wettelijke geheimhoudingsplicht. Die verplichting staat in artikel 32 van onderstaande wet. Wie zich niet aan deze wet houdt, wordt door het Ministerie van Justitie zonder pardon uit het register geschrapt en mag geen beëdigde vertalingen meer afgeven. Maar de verplichting zelf geldt niet alleen voor beëdigde vertalingen, maar voor al ons werk. En juist dat is voor ons een belangrijke reden om uitsluitend met beëdigd vertalers samen te werken.