Waarom Univertaal?

  • Beëdigd vertaalbureau
  • Grondige kwaliteitsbewaking
  • Wetenschappelijke achtergrond
  • Ervaring – sinds 1994
  • Spoedopdrachten mogelijk

Uitgelicht:

Univertaal beweert nooit zomaar iets. Wilt u onze keurmerken controleren? Dat kan. Mail ons, en wij sturen u de bewijsstukken.

Welke keurmerken heeft Univertaal?

Het belang van een vertaalkeurmerk wordt door velen erkend, maar helaas bestaat dat nog niet. Er zijn echter wel instanties en maatregelen die de intentie van een keurmerk hebben. Zodat u een professionele vertaler en daarmee de betrouwbaarheid van zijn of haar vertaalbureau toch meteen kunt herkennen. De ‘keurmerken’ van Univertaal zijn:

Beëdiging

Univertaal is een vertaalbureau van een beëdigd vertaler. Beëdigd vertalers zijn getoetst op vakkundigheid (diploma’s) en betrouwbaarheid. De eed, van integriteit en nauwkeurigheid, heeft niet alleen betrekking op de beëdigde vertalingen van de vertaler, maar op alle werkzaamheden in de uitoefening van het beroep. Dus ook op zijn of haar vertaalbureau.

Inschrijving Register van beëdigde tolken en vertalers

Met ingang van 1 januari 2009 is er een nieuw register van alle beëdigde vertalers en tolken. Een beëdigd vertaler die niet in het register staat, mag geen beëdigde vertalingen meer afgeven en zich ook geen beëdigd vertaler meer noemen.

Voor de inschrijving moeten vertalers en tolken niet alleen hun vakkundigheid (nogmaals) aantonen, maar ook de screening door het Ministerie van Justitie is sterk verzwaard. Bovendien is de inschrijving telkens voor 5 jaar; bij herinschrijving vindt opnieuw een screening plaats. Permanente educatie is nu wettelijk verplicht. Zo heeft het register – ook expliciet – de intentie van een keurmerk. Een actueel keurmerk.

De beëdigd vertaler van Univertaal, Els Spin, staat ingeschreven onder Wbtv-nummer 42. Controleren? Mail ons gerust, dan sturen wij u een bewijs van de inschrijving

Lidmaatschap Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

Het NGTV is de oudste en grootste beroepsvereniging voor professionele tolken en vertalers. Als gesprekspartner van de overheid is het NGTV ook hun belangrijkste vertegenwoordiger. De professionaliteit van alle leden streng bewaakt. Zij ondertekenen ook een erecode. Leden en vertaalbureaus van leden mogen gebruikmaken van alle rechten en diensten die het NGTV verleent. Controleren?

Lidmaatschap European Association of Science Editors (EASE)

EASE is een internationaal genootschap van professionals die zich met wetenschappelijke publicaties bezighouden: editors, academici, vertalers, uitgevers, auteurs, journalisten, proeflezers etc.

Controleren? Mail ons gerust. EASE heeft geen openbaar ledenregister.

Nascholing

Univertaal vond nascholing altijd al belangrijk, maar sinds 2009 is het wettelijk verplicht.