Waarom Univertaal?

  • Beëdigd vertaalbureau
  • Grondige kwaliteitsbewaking
  • Wetenschappelijke achtergrond
  • Ervaring – sinds 1994
  • Spoedopdrachten mogelijk

Uitgelicht:

De helft van onze vaste klanten zijn een instituut als geheel. Univertaal werkt dan voor elke afdeling. De andere helft bestaat uit één of enkele specifieke afdelingen van een instituut.

Opdrachtgevers

Onze opdrachten komen onder meer van:

Amstel Academie
Atlas der Gemeenten
Biomedical Materials
Career Factory
Erasmus Hogeschool Brussel
Erasmus Universiteit Rotterdam
Evangelische Theologische Faculteit Leuven
Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs
Hanzehogeschool Groningen
HBO I-stichting
HES Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Gent
Hogeschool Inholland
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Zuyd
Huisartsopleiding Nederland
Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek
Katholieke Universiteit Leuven
Lessius Hogeschool Antwerpen
Leids Universitair Medisch Centrum
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
NOHS Netherlands Oral Health Society
Protestantse Theologische Universiteit
Psychologenpraktijk Elf
ROC Mondriaan
Saxion Hogeschool
SenterNovem
Study Globe
TINGKAH
TPRS Nederland
Uitgeverij Essener
Uitgeverij Pearson
Universitair Medisch Centrum Groningen
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Maastricht
Universiteit van Utrecht
UNESCO
Het Veteraneninstituut
Vrije Universiteit
VU Medisch Centrum
Zorgbelang Gelderland

Vaste opdrachtgevers via collega-bureaus:

European Space Agency (ESA)
Ministerie van Financiën
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

Verder werken we voor nog meer collega-vertaalbureaus, tekstbureaus, promovendi, studenten, particulieren, scholen, sociale diensten, visumbureaus, notarissen en bedrijven…